Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 , 121/16,98/19, 42/20, 44/20 i 37/21 dalje: Zakon) i članka 31. Odluke o postupku za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/2021dalje: Odluka), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac propisalo je:

Obvezne upute OUMS I

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezne upute OUMS II

o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Obvezne upute OUMS III

o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Obvezne upute OUMS IV

o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obrasci za postupak kandidiranja :

OMS-1

OMS-2

OMS-3

OMS-4

OMS-5

OMS-6

OMS-7

Poziv političkim strankama-prošireni sastav izbornog povjerenstva

Sve obrasce možete preuzeti na mrežnim stranicama općine Đulovac www.djulovac.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Đulovac.