Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – BIRAČKI ODBORI

Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 19. listopada 2014. godine, na području Općine Đulovac imenovani su slijedeći birački odbori:

Rješenje o određivanju biračkih odbora

1. VMO Batinjani

2. VMO Vukovje

3. VMO Maslenjača

4. VMO Bastaji

5. VMO Koreničani

6. VMO Miletinac

7. VMO Đulovac

8. VMO Babina Gora