Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018, 10/2018-izmjene i dopune, 13/2018-II. izmjene i dopune, 1/2019-III-izmjene i dopune i 2/2021-IV-izmjene i dopune) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju IV. Izmjena i dopuna Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/3-1/4, URBROJ: 2111/05-03-21-03, od 22. ožujka . godine, objavljuje se

IV. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Popratna dokumentacija nalazi se linku ispod: