Nakon izvršenog uspoređivanja Odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN , Klasa: 361-02/16-01/5-1, Ur. broj: 2111/05-03-16-03 od 07. srpnja 2016. godine, objavljene na mrežnoj stranici Općine Đulovac,

https://djulovac.hr//odluka-o-objavi-obavijesti-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponuditelja-za-izvodenjem-radova-na-dovrsetku-izgradnje-drustvenog-doma-u-korenicanima/ od 08.07.2016. utvrđena je pogreška, te je izvršen Ispravak Odluke koju možete preuzeti u prilogu.

Prilog:

Ispravak Odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN , Klasa: 361-02/16-01/5-1, Ur. broj: 2111/05-03-16-03 od 11. srpnja 2016.