Sukladno Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19) općinski načelnik podnosi Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu za razdoblje 01. siječanj 2022. do 31. prosinca 2022. godine.