Dana 09. kolovoza potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova gosp. Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite (KLASA: 240-08/23-01/4, URBROJ: 511-01-315-23-23).

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, sa posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade sukladno Procjeni rizika. Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć. Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika. Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Služba civilne zaštite Bjelovar, a organizator je jedinica lokalne samouprave, pravne osobe i udruge. Trošak edukacije snosi organizator. Predviđeno trajanje edukacije je 3 školska sata (135 minuta). Sadržaj edukacije je općenito o sustavu civilne zaštite, zaštita i spašavanje od prirodnih nesreće, zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

Ukoliko ste zainteresirani za provođenje edukacije građana na vašem području obratite se Službi civilne zaštite Bjelovar. Za dodatne informacije osoba za kontakt je gosp. Danko Stavinoha, 091/ 112 1031, e-mail: dstavinoha@mup.hr.

U privitku Vam dostavljamo brošuru za građane: