Odluka o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana plana uređenja općine Đulovac

  • Version
  • Download 25
  • Veličina datoteke 1.14 MB
  • Broj datoteka 1
  • Datum stvaranja 12 rujna, 2018 14:27
  • Datum promjene 7 prosinca, 2018 14:36

Odluka o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana plana uređenja općine Đulovac