Donošenje Odluke raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2017. g

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Đulovac za 2017. godinu

Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2017.godini.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016.do 31.12.2016. godine

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu