Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o financiranju usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska

Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o sufinanciranju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda te rekonstrukciju (zamjena, proširenje) postojeće vodoopskrbne mjere

Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o sufinanciranju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme pitke vode Škodinovac

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2017. g.

Donošenje Odluke o visini naknade za predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednike Općinskog vijeća, članove Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća