Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac

Donošenje Odluke o II. Izmjenama I dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2017. godinu

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2017. godini