Zaključak PPU BB

Račun financiranja

Financijski račun

Rashodi-općina Đulovac

Rashodi-opći dio