Zapisnik o otvaranju ponuda

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2016. godine (radovi na izgradnji drvenog grednika iznad prizemlja i drugog kata i unutarnjih ljestava sa ogradom i rukohvatom od hrastove građe) ev.br. nabave E-28/16-BN

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Ispravak odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu

Zapisnik o otvaranju ponuda-odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima

Metodologija procjena šteta