Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu

Odluka o sanaciji klizišta Krivaja

Zapisnik o otvaranju ponuda