Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

Zapisnik o otvaranu ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda