Obavijest o donošenju odluke o odabiru

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem

1 Odluka Pur Pdf

6 Zakljuak Ppu Bb Pdf