PRAVILNIK o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela te pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u Općini Đulovac

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku