Obrazac iskaza interesa

Odluka o darovanju PZ Maslenjača

PZ Maslenjača-arkod prikaz

Ugovor o darivanju Pz Maslenjača

Zona Maslenjača obuhvat

Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac