Odluka o raspisivanju javnog natječaja za a financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva  iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Obrasci

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata udruga  iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini