Plan javne nabave za 2018. godinu

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac