Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora

Dokumentacija za nadmetanje DDD

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac

Donošenje Odluke o II. Izmjenama I dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2017. godinu