Plan javne nabave za 2017. godinu

Troškovnik-kameni materijal 2017.

Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu