U privitku možete preuzeti ili pogledati mapu dosadašnjeg oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Đulovac.

Mapu je moguće povećavati do sitnih detalja kako bi se vidjele dosadašnje čestice za raspolaganje.

DOSADAŠNJI OBLIK RASPOLAGANJA