Na temelju članka 29. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune), općinski načelnik Općine Đulovac predsjedniku Općinskog vijeća upućuje prijedlog za

DOPUNU DNEVNOG REDA

Predlaže se dopuna Dnevnog reda 27. sjednice VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac sazvane za 14. travnja (srijeda) 2021. g. s početkom u 10.00 sati, način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela koja glasi:

Predlaže se dopuna Dnevnog reda za 27. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA:021-05/17-01-27, URBROJ:2111/05-01-21-01 od 09.04.2021.. na način da se iza 11. točke Dnevnog reda doda slijedeće točke:

12. Odluka o prihvaćanju Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja na k.č.br. 949/1 i k.č.br. 950/1 k.o. Mali Bastaji u vlasništvu Općine Đulovac

13. Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o izgradnji cjevovoda za dovod vode u Poslovnu zonu Maslenjača

14. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Dječjem vrtiću Sunce Đulovac