Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Icon
Registar Ugovora o javnoj nabavi od 01.01.2016. do 30.06.2016.
Icon
Registar korisnika sponzorstva i donacija 1.1.2016.-30.06. 2016
Icon
Plan javne nabave za 2016.-I. izmjene
Icon
Obavjest o prodaji k.č.br. 1389/1 u k.o. Veliki Bastaji
Icon
Obavjest o prodaji k.č.br. 172 u k.o. Vukovje
Icon
Donošenje Zaključak o načinu korištenja nekretnine označene kao k.č.br. u k.o. 949/1, 950/1 i 951/1 Mali Bastaji i poduzimanju daljnjih aktivnosti oko ulaganja u Poduzetničku zonu «Maslenjača»
Icon
Donošenje Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac
Icon
Donošenje odluke o usvajaju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. g
Icon
Donošenje odluke o usvajaju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom , izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva za 2015. g
Icon
Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Povećaj font
Kontrast