Entries by jkastmiler

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u pojoprivredi i poduzetništvu za 2016. godinu

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.3/2016) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2016. GODINU I. MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 1.1. Sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje Sredstva će se koristiti za […]

Poziv za dostavu ponuda E-16-1/2016/BN

OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU U PONUDA Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na košnji groblja na području Općine Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-16-1/2016/BN Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju […]

Općina Đulovac uspostavila je  sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Dana 02. travnja 2016. godine, Općinski načelnik  donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu  i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Odluku pogledajte ovdje. Prijava nepropisno odbačenog otpada Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje […]

Objava poziva za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 16. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 31. ožujka […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), te Zapisnika o pregledu […]

Javni poziv za izradu projektne dokumentacije potrebne za Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda. Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave […]

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 15. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 28. siječnja 2016. (četvrtak) s […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2016. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda […]

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Na temelju članka 100. stavak 4. točka 2. i članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) , članka 32. i 34. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) ,članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), Općinski načelnik Općine […]

Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude-nabava kamenog materijala

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2016. godinu . Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za […]