Entries by jkastmiler

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Obavještavam Vas da je Središnji državnog ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Također, objavljen je i obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje. Dokumente možete preuzeti ovdje:

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 17. sjednicu […]

Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021. i 2022.

Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 24.419.600,00 kn, koliko iznose i planirani rashodi. Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje […]

Natječaj za provedbu tipa operacije “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2. Lokalne razvojne strategije ” Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” OZNAKA NATJEČAJA: PMG-2/2019 za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica. Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“ Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk: Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, […]

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) Općinski načelnik , dana 18. listopada 2019. objavljuje Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovacu akademskoj godini 2019./2020. Natječaj je otvoren je od 18.10.2019. godine do zaključno 15.11.2019. godine. Tekst […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 , 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine […]

Poziv za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 16. sjednicu […]

Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu

Dana 04.09.2019. godine je potpisan ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu u vrijednosti od 7.110.032,25 kn sa PDV-om . Radove će izvoditi Zajednica ponuditelja: Elmo d.o.o., Ignjatička 10, 43290 Grubišno Polje, OIB: 26548259188 i Poljoprivredna zadruga Skočaj, Bana Josipa Jelačića 6, 43532, Đulovac, OIB: 88945219889 Projekt se financira iz podmjere 7.4. […]

Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više […]

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) ) i članka 31. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII, 4/XIII – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Stauta Općine Đulovac i 2/1018 – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) Općinsko vijeće Općine […]