Entries by jkastmiler

Obavijest političkim strankama

Molimo vas da primite na znanje nekoliko aktualnih informacija: Punomoći izbornih sudionika: Osobe ovlaštene za zastupanje političkih stranaka, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, te kandidati grupe birača mogu opunomoćiti osobe za predaju kandidacijskih lista odnosno kandidatura općinskom izbornom povjerenstvu, za unošenje ispravaka u prijedloge kandidacijskih lista odnosno kandidatura, te za sve ostale radnje pred općinskim […]

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 53. točke 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne Novine“ br. 144/12 i 121/16) i članka 31. Odluke o postupku izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac br.4/XIII) Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac donosi:   Rješenje o određivanju […]

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – OBJAVA

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon) i članka 31. Odluke o postupku za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 4/XIII ), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac propisalo je Obvezne upute OMS I Redoslijed izbornih radnji i tijek […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi projektno tehničke dokumentacije

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika […]

Uputa za izradu Prijedloga proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2019-2021.godine

Sukladno Zakonu o proračunu ( Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2019.-2021. godine s potrebnim prilozima. Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština za krajnje korisnike u okviru Projekta „ ZAŽELI“ jednake mogućnosti-Program zapošljavanja žena u Općini Đulovac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 20/2108 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 34. Pravilnika […]

Javni pozivi Bjelovarsko-bilogorske županije koji su otvoreni do kraja ove godine

Ispod se nalaze trenutno raspisani javni pozivi Bjelovarsko-bilogorske županije koji su otvoreni do kraja ove godine: http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-gospodarstvo/detaljnije/javni-poziv-za-prijavu-projekata-sufinanciranje-dokumentacije-za-prijavu-go http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-gospodarstvo/detaljnije/javni-poziv-prijavu-projekata-sufinanciranje-dokumentacije-za-prijavu-obrtn http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-gospodarstvo/detaljnije/javni-poziv-za-prijavu-mjere-sufinanciranje-nastupa-na-sajmovima http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-gospodarstvo/detaljnije/javni-poziv-za-prijavu-mjere-potpora-novootvorenim-obrtima-koji-se-bave-izr http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-gospodarstvo/detaljnije/javni-poziv-za-prijavu-projekata-poticanje-certificiranju-i-uvodenju-sustav Javni pozivi za razvoj kontinentalnog turizma koji su raspisani od 17.09. do 17.10.2018. godine http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-gospodarstvo/detaljnije/javni-poziv-za-prijavu-mjere-turisticke-manifestacije-od-vaznosti-za-zupani http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-gospodarstvo/detaljnije/javni-poziv-za-prijavu-mjere-potpora-razvoju-kontinentalnog-turizma Za sve ostale informacije možete se obratiti gospodinu: Dalibor Jurina, mag.ing.agr. v.d. pročelnika za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni […]

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 10. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne […]

Javni uvid – studija utjecaja na okoliš Kamenolom Šandrovac

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je, dana 29.08.2018. godine, Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Šandrovac“, Općina Đulovac, na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. Posebnim aktom Ministarstvo je koordinaciju javne rasprave povjerilo Upravnom odjelu za poljoprivredu,zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije Sukladno […]