Entries by jkastmiler

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,evidencijski broj nabave: E-5-EVM/2018-JN

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34.  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017),  te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda u postupku jednostavne  nabave  za izradu […]

Nacrt odluke o izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i članka 31. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac 2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 9. sjednici održanoj 6. kolovoza 2018. donosi NACRT ODLUKE o izradi ciljane […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Đulovac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac 2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac),), članka 34. Pravilnika o provedbi […]

Ispravak III. izmjena i dopuna Plana javne nabave općine Đulovac za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 9120/16), članka 2. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 1/2017) ,i članka 50. Statuta Općine Đulovac Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018- Statutarna Odluke o […]

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) na prijedlog Općinskog načelnika i potpisanog zahtjeva 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Đulovac […]

Javni natječaj za zapošljavanje u programu “ZAŽELI”

Projekt „ZAŽELI“- program zapošljavanja žena u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštita prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje […]

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji – Maslenjača

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 120/16 ), članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ) i članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika […]

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji – Maslenjača

Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 8. sjednici VII. Saziva održanoj dana 20. srpnja 2018. […]

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 7. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati […]

Objava Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izradu cjevovoda za dovod vode u Poslovnu zonu Maslenjača

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika […]