Entries by jkastmiler

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta […]

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),   općinski načelnik Općine […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi […]

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2020. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac, Klasa: 550-02/20-02/2, Urbroj:2111/05-03-20-03 od 07.01.2020. općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja […]

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11 i 64/15 ), članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja Klasa: 372-03/19-01/2-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 30. prosinca 2019., Komisija za provođenje postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac. Dokumentaciju možete […]

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Obavještavam Vas da je Središnji državnog ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Također, objavljen je i obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje. Dokumente možete preuzeti ovdje:

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 17. sjednicu […]

Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021. i 2022.

Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 24.419.600,00 kn, koliko iznose i planirani rashodi. Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje […]

Natječaj za provedbu tipa operacije “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2. Lokalne razvojne strategije ” Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” OZNAKA NATJEČAJA: PMG-2/2019 za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica. Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“ Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk: Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, […]

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) Općinski načelnik , dana 18. listopada 2019. objavljuje Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovacu akademskoj godini 2019./2020. Natječaj je otvoren je od 18.10.2019. godine do zaključno 15.11.2019. godine. Tekst […]