Entries by jkastmiler

Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu

Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 20.819.865,00 kn. Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje i primljenih Uputa Ministarstva financija. […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji doma u Velikim Bastajima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika […]

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 11. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati […]

Odluka o objavi Obavijesti o prihvaćanju ponude o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članku 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018- Statutarna Odluke […]

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Đulovac kao Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi 2018.

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta po Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji […]

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2018./2019.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br, 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) , Općinski načelnik objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2018./2019. Tekst javnog natječaja i obrazac prijave možete preuzeti na linkovima:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području za k.č.br. 142/2 k.o. Koreničani

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području za k.č.br. 142/2 k.o. Koreničani Tekst obavjesti možete preuzeti na linku:

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – OBJAVA IZBORNIH REZULTATA

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne Novine“ br. 144/12 i 121/16) i članka 49. Odluke o postupku izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac br.4/XIII) Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac donosi. REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG […]

Objava biračima

Ured Državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji-Služba za opću upravu-Ispostava Daruvar povodom izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac koji će se održati dana 04.11.2018. nedjelja upućuje slijedećuobjavu biračima koju možete pogledati na linku: