Entries by jkastmiler

Poziv za 4. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 4. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 14. prosinca 2017. (četvrtak) s […]

Obavijest o obvezi redovitog održavanja okućnica i drugih poljoprivrednih površina

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 48/15) koji, između ostalog, određuje da se poljoprivredno zemljište mora održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, a to znači da se mora spriječiti njegova zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem. Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost. Sukladno tome Općinsko viječe […]

Objava prijedloga nacrta Proračuna 2018.

Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 17.023.125,00 kn. Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje i primljenih Uputa Ministarstva financija. […]

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2017./2018.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br, 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) , Općinski načelnik objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2017./2018. Javni natječaj je otvoren od 06. studenog 2017. godine do zaključno 30. studenog 2017. […]

Izmjene i dopune dokumentacije za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora

Općina Đulovac objavljuje izmjene i dopune dokumentacije za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina  na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora. Općine Đulovac je   u „Bjelovarskom listu“ klasa: 363-02/17-04/3, urbroj:2111-05/-03-17-03 od 09.10.2017. i na mrežnoj stranici Općina Đulovac  www.djuovac.hr, na linku:  https://djulovac.hr/javni-natjecaj-za-obavljanje-komunalnih-poslova-deratizacije-dezinsekcije-i-dezinfekcije-javnih-povrsina/  dana 09.10.2017.  […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade proširene projektne aplikacije i stručnu pomoć te izradu dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika […]

Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 18. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području […]

Objava poziva za 3. sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 3. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 02. listopada 2017. (ponedjeljak) s […]