Poštovani korisnici općine Đulovac 18.09.2018.(utorak), sakupljat će se i odvoziti glomazni otpad.

Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-768.

U krupni otpad NE spada građevinski otpad i EE otpad.*

*Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flora VTC d.o.o.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute.“