Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 , 10/2018-I. izmjene i dopune i 13/2018-II. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3 , Urbroj:2111/05-01-19-01 od 11.02.2019.) i Odluke Općinskog načelnika o izmjeni i dopuni  Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/2-3/1, URBROJ: 2111/05-03-19-03, od 12.02. 2019. godine, objavljuje se

III. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVAmladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji  na području Općine Đulovac

 Cijeli tekst Izmjena Javnog poziva možete preuzeti na linku:

Icon
III. izmjene i dopune Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac