3. izmjene i dopune javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 , 10/2018-I. izmjene i dopune i 13/2018-II. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3 , Urbroj:2111/05-01-19-01 od 11.02.2019.) i Odluke Općinskog načelnika o izmjeni i dopuni  Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/2-3/1, URBROJ: 2111/05-03-19-03, od 12.02. 2019. godine, objavljuje se

III. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVAmladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji  na području Općine Đulovac

 Cijeli tekst Izmjena Javnog poziva možete preuzeti na linku:

Icon
III. izmjene i dopune Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac