Na temelju članka 35. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te točci 15. Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje usluga pripreme i izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekta rekonstrukcije društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1. Klasa: 406-09/17-01/2, urbroj:2111-05-03-17-03 od 27.03.2017., Općinski načelnik donosi slijedeću

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Odluku možete preuzeti na linku:
Obavijest o poništenju jednostavne nabave

Icon
Odluka o poništenju jednostavne nabave-usluge pripreme i prijava projekata na mjera 7.4