Pravilnik o jednostavnoj nabavi općine Đulovac
Službeni glasnik br. 11– 2016
Plan javne nabave za 2017. godinu
Troškovnik-kameni materijal 2017.
Ponudbeni troškovnik-kameni materijal 2017.
Natječajna dokumentacija-kameni materijal 2017.
Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2016. godine (radovi na izgradnji drvenog grednika iznad prizemlja i drugog kata i unutarnjih ljestava sa ogradom i rukohvatom od hrastove građe) ev.br. nabave E-28/16-BN
Zapisnik o otvaranju ponuda