Obavijest o poništenju jednostavne nabave
Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu
Registar korisnika sponzorstva i donacija za period 1.1.2016.-31.12.2016
Tablice sklopljenih ugovora za period 1.1.2016.-31.12.2016
Pravilnik o jednostavnoj nabavi općine Đulovac
Službeni glasnik br. 11– 2016
Plan javne nabave za 2017. godinu
Troškovnik-kameni materijal 2017.
Ponudbeni troškovnik-kameni materijal 2017.
Natječajna dokumentacija-kameni materijal 2017.