ODLUKA o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca, ev.br. nabave E-13/2017-JN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca, ev.br. nabave E-13/2017-JN ,klasa: 340-09/17-01/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 07.03..2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca, ev.br. nabave E-13/2017-JN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca, ev.br. nabave E-13/2017-JN

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca, ev.br. nabave E-13/2017-JN

– Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

ODLUKA o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136) ev. br. nabave E-10-1/2017-BN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136), ev. br. nabave E-10-1/2017-BN ,klasa: 340-03/17-05/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 06.03..2017., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136) ev. br. nabave E-10-1/2017-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136), ev. br. nabave E-10-1/2017-BN

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136), ev. br. nabave E-10-1/2017-BN

– Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

ODLUKA o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N23 Bastajski Brđani (L37128) – Mali Miletinac – granica općine za Dijakovac ev. br. nabave E-2.2.2./2017-BN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N23 Bastajski Brđani (L37128) – Mali Miletinac – granica općine za Dijakovac ev. br. nabave E-2.2.2./2017-BN,klasa: 340-09/17-07/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 06.03..2017., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N23 Bastajski Brđani (L37128) – Mali Miletinac – granica općine za Dijakovac ev. br. nabave E-2.2.2./2017-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N23 Bastajski Brđani (L37128) – Mali Miletinac – granica općine za Dijakovac ev. br. nabave E-2.2.2./2017-BN

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N23 Bastajski Brđani (L37128) – Mali Miletinac – granica općine za Dijakovac ev. br. nabave E-2.2.2./2017-BN

– Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N24 Veliki Bastaji (ŽC3301) – Škodinovac ev. br. nabave E-2.2.1./2017-BN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N24 Veliki Bastaji (ŽC3301) – Škodinovac ev. br. nabave E-2.2.1./2017-BN,klasa: 340-09/17-06/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 06.03..2017., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N24 Veliki Bastaji (ŽC3301) – Škodinovac ev. br. nabave E-2.2.1./2017-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka objavi Obavijesti o najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N24 Veliki Bastaji (ŽC3301) – Škodinovac ev. br. nabave E-2.2.1./2017-BN

Odluka objavi Obavijesti o najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N24 Veliki Bastaji (ŽC3301) – Škodinovac ev. br. nabave E-2.2.1./2017-BN

– Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Odluka o objavi obavijesti – mrtvačnica u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) , te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti na izvođenju radova na dovršetku izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša, ev. br. nabave E-1/2017-BN klasa:361-01/17-01/4,urbroj:2111/05-03-17-03 od 14.02..2017., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša ev. br. nabave E-1/2017-BN

 

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša , E-1/2017-BN

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša , E-1/2017-BN

– Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o otvaranju ponuda mrtvačnica Đulovac-dovršetak

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-mrtvačnica Đulovac dovršetak

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 355/2 , 355/1, 352 i 360 u k.o. Mali Bastaji.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Đulovac za k.č.br. 355/2 , 355/1, 352 i 360 u k.o. Mali Bastaji

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 355/2 k.o. Mali Bastaji

Tekst obavjesti možete preuzeti na linku:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac, Klasa:550-02/16-02/1-1, Urbroj:2111/05-03-17-03 od 24.01.2017. općinski načelnik Općine Đulovac dana 26. siječnja 2017. objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Tekst Javnog poziva, Odluku o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac i obrazac za podnošenje zahtjeva možete preuzeti na linkovima:

– Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

– Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac,

Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

– obrazac zahtjeva

Zahtjev-ostale naknade za 2017. godinu

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 359/4 k.o. Koreničani

Tekst obavjesti možete preuzeti na linku:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 3. Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/16), sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2016 ), i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), i članku 1. Odluka o visini jedinične zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.4/16) općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

I. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama iz područja kulture, sporta, prosvjete, civilnog društva i sl. koje ne obavljaju djelatnost na komercijalnoj osnovi i drugih organizacija od javnog interesa na području Općine Đulovac prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama i to:

1. Općinski prostor označen kao k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac (kuća i dvor ) u naravi zgrada Vatrogasnog doma u Đulovcu , prizemlje površine 120 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 30,00 kuna sa uključenim PDV-om.
Napomena: prostor koristi DVD- Đulovac

2. Općinski prostor označen kao k.č.br. 50/1 k.o. Đulovac (kuća i dvorište ) u naravi općinska zgrada. površine 10 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 2,50 kuna sa uključenim PDV-om.
Napomena: Prostor koristi Vijeće srpske nacionalne manjine

3. Općinski prostor označen kao k.č.br, 4/3 k.o. Đulovac ( stambena zgrada br, 2 izgrađeno zemljište i dvorište Frankopanska ulica) upisan u z.k.ul. br. 336 k.o. Đulovac u naravi zgrada Hrvatskog doma u Đulovcu površine 217 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 54,25 kuna sa uključenim PDV-om
Napomena: prostor koristi Udruga umirovljenika Đulovac

4. Općinski prostor označen kao k.č.br. 221/1 k.o. Đulovac (zgrada ) u naravi zgrada sportske namjene koju koristi NK Tomislav upisana u PL br 256 k.o. Đulovac površine 72 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 18,00 kuna sa uključenim PDV-om.

Napomena: prostor koristi NK Tomislav Đulovac

Rok trajanja zakupa je petnaest (15) godina.
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 23. veljače 2017. godine.

Cijeli tekst javnog natječaja sa popratnom dokumantacijom i obrascoma možete preuzeti na linkovima:

– Javni natječaj prostor udruge službeni 2017

Javni natječaj prostor udruge službeni 2017

– Upute za prijavitelje

Upute za prijavitelje

-O.1. Obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a

O.1. Obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a

-O.2. Obrazac izjave o podmirenim obavezama

O.2. Obrazac izjave o podmirenim obavezama

-O.3. Obrazac izjave o partnerstvu

O.3. Obrazac izjave o partnerstvu

-O.4. Obrazac izjave o nekažnjavanju

O.4. Obrazac izjave o nekažjavanju

-O.5. Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja

O.5. Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja

-O.6. Obrazac za ocjenu programa

O.6. Obrazac za ocjenu programa

-O.7. Obrazac ugovora

O.7. Obrazac ugovora

-O.8. Obrazac izjave o prethodnom urednom korištenju općinskog prostora

O.8. Obrazac izjave o prethodnom urednom korištenju općinskog prostora

-O.9.obrazac Izjave o broju korisnika s kojima udruga radi

O.9.obrazac Izjave o broju korisnika s kojima udruga radi

-O.10. Obrazac Izjave o broju volontera

O.10. Obrazac Izjave o broju volontera

– Pravilnik o kriterijima-mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu općine

Pravilnik o kriterijima-mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu općine