Entries by jkastmiler

Odluka o objavi obavijesti – mrtvačnica u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) , te Zapisnika o pregledu i ocjeni […]

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 355/2 k.o. Mali Bastaji Tekst obavjesti možete preuzeti na linku:

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac, Klasa:550-02/16-02/1-1, Urbroj:2111/05-03-17-03 od 24.01.2017. općinski načelnik Općine Đulovac dana 26. siječnja 2017. objavljuje JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine […]

Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 3. Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/16), sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2016 ), i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i […]

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 17. siječnja […]

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 16. siječnja […]

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području općine Đulovac za 2017. godinu

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/2016) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2017. GODINU Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu tekst Javnog poziva sa obrascima možete […]

Obavijest objavi poziva za dostavu ponude za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu . Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez […]