image

NOVOSTI IZ OPĆINE

  • 1
  • 2
  • 3
Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

 Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodosto...

Opširnije
Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  pružanje usluga izrade Idejnog projekta za izgradnju toplovoda u naselju Đulovac

Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade…

Na temelju članka 37.  Pravilnika o provedbi postupka javne nabave  bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac b...

Opširnije
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

 Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Temeljem članka 3. Zakona o ...

Opširnije
Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala za…

  Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi Ho...

Opširnije
Javni natječaj za redovito održavanje nerazvrstanih prometnica

Javni natječaj za redovito održavanje nerazvrstanih prometnica

  Općina Đulovac raspisala je Javni natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja ...

Opširnije
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog…

Agencija za poljoprivredno zemljište dan 08.01.2014. dostavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izrav...

Opširnije
Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude

Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavan...

Opširnije
Održana je konstituirajuća sjednica  Savjeta mladih Općine Đulovac

Održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Đulovac

  Dana 22. prosinca 2014. održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine ĐulovacZapisnik i ostale dokumente mož...

Opširnije
Savjet mladih Općine Đulovac-kandidature i izvješća

Savjet mladih Općine Đulovac-kandidature i izvješća

Povjerenstvo  za izbor i imenovanje Općinskog  vijeća na svojoj sjednici održanoj dana 15. listopada 2014., sastavilo je Iz...

Opširnije
Rezultati izbora za članove mjesnih odbora općine Đulovac

Rezultati izbora za članove mjesnih odbora općine Đulovac

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne Novine“ br. 144/12) i članka 49. Odluke o postupku izbora za člano...

Opširnije
Rješenje o određivanju biračkih odbora

Rješenje o određivanju biračkih odbora

Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 19. listopada 2014. godine, na području Općine Đulovac...

Opširnije
JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata javnih potreba za 2015.godinu

JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata javnih potreba za…

Temeljem odredbi  Zakona o proračunu  (NN  87/08), Općinski načelnik Općine Đulovac, dana 02. listopada 2014. godine, objavlj...

Opširnije
Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – BIRAČKA MJESTA

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – BIRAČKA MJESTA

Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 19. listopada 2014. godine, na području Općine Đulovac...

Opširnije
Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora - objava lista

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora - objava lista

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izb...

Opširnije
Prikupljanje zahtjeva za  dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2014./2015.

Prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine…

  Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, klasa: 602-01/12-01/1, urbroj:2111/05-03-12-03 od 20.1...

Opširnije
Izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

Izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, dalje: Zakon) i članka 31. Odluke o postupku...

Opširnije
JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Đulovac

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Općinskog savjeta…

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) Općinsko vijećeOpćine Đulovac,...

Opširnije
Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji trafostanice

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji…

  Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi Ho...

Opširnije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u…

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11), članka 7. Odluke o davan...

Opširnije
JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

U Bjelovarskom listu 12. svibnja 2014. Općina Đulovac objavila je Javni natječaj za zakup poslovnog prostora. Više na sljed...

Opširnije
Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za sufinanciranjem troškova javnog prijevoza redovitih učenika

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za sufinanciranjem troškova javnog prijevoza…

Općina Đulovac objavila je javni poziv za podnošenjem zahtjeva za sufinanciranjem troškova  javnog  prijevoza redovitih  uč...

Opširnije
Prodaja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Prodaja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obaviiest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom polj...

Opširnije
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  kupnju kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala…

Općina Đulovac je donijela odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala za održavanjenerazvrsta...

Opširnije
Javni poziv za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Općine Đulovac

Javni poziv za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na…

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´ broj 39/13) te Odluke Agencije za poljoprivredno...

Opširnije
Natječaj: Hrvat ima šansu biti najbolji mladi poljoprivrednik EU

Natječaj: Hrvat ima šansu biti najbolji mladi poljoprivrednik EU

„Ovim putem pozivam mlade stočare, ratare, vinare, vinogradare i ribare koji su mlađi od  40 godina da se prijave na natječ...

Opširnije
Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine Đulovac

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine Đulovac

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11), članka 7. Odluke o davan...

Opširnije
Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija

Općina Đulovac objavljuje javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 201...

Opširnije

Javna nadmetanja