image

NOVOSTI IZ OPĆINE

  • 1
  • 2
  • 3
Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika/cu u Hrvatskoj

Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika/cu u Hrvatskoj

  Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir ambasadorica je Europske pučke stranke (EPP) za projekt izbora...

Opširnije
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog…

Agencija za poljoprivredno zemljište dana 09.06.2015. dostavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izra...

Opširnije
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Mali Bastaji – N11 Maslenjača (L37127)-Maslenjča (N2)-N12 Mali Bastaji (L37129)-Maslenjača (N4)

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja…

Temeljem članka 123. do 133. Zakona o cestama (Narodne Novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) te Objašnjenja Sredi...

Opširnije
Oglas o biračkom mjestu za izbor predstavnika/ce i članova/ce vijeća nacionalnih manjina

Oglas o biračkom mjestu za izbor predstavnika/ce i članova/ce vijeća…

 Dokument možete preuzeti na sljedećem linku: Oglas o biračkom mjestu

Opširnije
Izborne liste za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Đulovac

Izborne liste za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u…

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac objavljuje Izbornu listu za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine ...

Opširnije
Objava poziva za dostavu ponuda

Objava poziva za dostavu ponuda

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostoj...

Opširnije
Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisalo je javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih ku...

Opširnije
Poziv za 11. sjednicu općinskog vijeća općine Đulovac

Poziv za 11. sjednicu općinskog vijeća općine Đulovac

Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostoj...

Opširnije
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2015. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi…

  Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br...

Opširnije
Javni natječaj za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Javni natječaj za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac

  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac objavilo je dana 20....

Opširnije
JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac…

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac objavilo je dana 1...

Opširnije
Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

 Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodosto...

Opširnije
Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  pružanje usluga izrade Idejnog projekta za izgradnju toplovoda u naselju Đulovac

Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade…

Na temelju članka 37.  Pravilnika o provedbi postupka javne nabave  bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac b...

Opširnije
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

 Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Temeljem članka 3. Zakona o ...

Opširnije
Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala za…

  Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi Ho...

Opširnije
Javni natječaj za redovito održavanje nerazvrstanih prometnica

Javni natječaj za redovito održavanje nerazvrstanih prometnica

  Općina Đulovac raspisala je Javni natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja ...

Opširnije
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog…

Agencija za poljoprivredno zemljište dan 08.01.2014. dostavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izrav...

Opširnije
Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude

Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavan...

Opširnije
Održana je konstituirajuća sjednica  Savjeta mladih Općine Đulovac

Održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Đulovac

  Dana 22. prosinca 2014. održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine ĐulovacZapisnik i ostale dokumente mož...

Opširnije
Savjet mladih Općine Đulovac-kandidature i izvješća

Savjet mladih Općine Đulovac-kandidature i izvješća

Povjerenstvo  za izbor i imenovanje Općinskog  vijeća na svojoj sjednici održanoj dana 15. listopada 2014., sastavilo je Iz...

Opširnije
Rezultati izbora za članove mjesnih odbora općine Đulovac

Rezultati izbora za članove mjesnih odbora općine Đulovac

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne Novine“ br. 144/12) i članka 49. Odluke o postupku izbora za člano...

Opširnije
Rješenje o određivanju biračkih odbora

Rješenje o određivanju biračkih odbora

Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 19. listopada 2014. godine, na području Općine Đulovac...

Opširnije
JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata javnih potreba za 2015.godinu

JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata javnih potreba za…

Temeljem odredbi  Zakona o proračunu  (NN  87/08), Općinski načelnik Općine Đulovac, dana 02. listopada 2014. godine, objavlj...

Opširnije
Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – BIRAČKA MJESTA

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – BIRAČKA MJESTA

Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 19. listopada 2014. godine, na području Općine Đulovac...

Opširnije
Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora - objava lista

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora - objava lista

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izb...

Opširnije
Prikupljanje zahtjeva za  dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2014./2015.

Prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine…

  Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, klasa: 602-01/12-01/1, urbroj:2111/05-03-12-03 od 20.1...

Opširnije
Izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

Izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, dalje: Zakon) i članka 31. Odluke o postupku...

Opširnije

Javna nadmetanja